Преминаване към основното съдържание

Времева линия на пътна карта на продукт

Изложете процеса от разработването на концепцията до пускането на продукта с този шаблон за времева линия. Маркирайте ключови събития и ги проследявайте в хоризонтален изглед. Използвайте в готов вид или приложете лесно тема на PowerPoint, за да промените шрифтове, цветове и фон. Това е достъпен шаблон.

PowerPoint

Времева линия на пътна карта на продукт

Още шаблони като този

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект