Плакат с напомняне за изключване на мобилните телефони

Напомнете на хората да изключат мобилните си телефони с този удобен плакат.

Word

Плакат с напомняне за изключване на мобилните телефони

Още шаблони като този

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект