Представяне на проект за бизнес план (широк екран)

Ако искате мениджърите и заинтересованите лица да подкрепят бизнес проекта ви, ще ви бъде нужен добре изработен план за проекта. Този шаблон съдържа слайдове за описание на проекта, обхват, цели, крайни резултати, метрики за изпълнение и управление на риска. Използва дизайн със сини ленти и снимка на планински изгрев и е създаден в широкоекранен формат (16x9).

PowerPoint

Представяне на проект за бизнес план (широк екран)

Още шаблони като този

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект