Адресни етикети (мечета)

Използвайте този шаблон за адресни етикети, за да създадете собствени цветни адресни етикети с мечета. Работи с Avery 5160 и подобни хартии за отпечатване по 30 на страница.

Word

Адресни етикети (мечета)

Още шаблони като този

Презентация в земни тонове (за широк екран) PowerPoint
Презентация за живота сред природата (за широк екран) PowerPoint
Презентация с природни мотиви с шарка на дърво (за широк екран) PowerPoint
Успокояваща презентация с природни мотиви (за широк екран) PowerPoint

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект