Анализ на паричен поток

Използвайте този шаблон на Excel, за да анализирате вашите парични потоци с функциите за интелигентно време.

Excel

Анализ на паричен поток

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект