Бизнес писмо (модел със зелена гора)

Шаблон за писмо с красиво проектирана бланка, която включва контейнер за емблема на фирмата. Съдържа блокове за адрес на бланка, обръщение, основен текст и заключителен израз.

Word

Изтегляне
Бизнес писмо (модел със зелена гора)