Бизнес писмо (модел със зелена гора)

Шаблон за писмо с красиво проектирана бланка, която включва контейнер за емблема на фирмата. Съдържа блокове за адрес на бланка, обръщение, основен текст и заключителен израз.

Word

Бизнес писмо (модел със зелена гора)

Още шаблони като този

Лична бланка Word
Мотивационно за хронологична автобиография (модел "Прост") Word
Бланка (модел "Червено и черно") Word
Бланка (модел "Класика") Word

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект