Бланка (модел с облаци)

Това е шаблон на Microsoft Office.

Word

Бланка (модел с облаци)

Още шаблони като този

Годишен отчет Word
Сватбен контролен списък (акварел) Word
Етикети Word
Титулна страница за бизнес факс (Червено и черно) Word

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект