Бюджет за маркетинг в канали

Използвайте този шаблон, може би заедно с бюджет за маркетинг, за помощ при решението колко искате да похарчите за маркетингови дейности в канал.

Excel

Бюджет за маркетинг в канали

Още шаблони като този

Прост бюджет на разходите Excel
Месечен бюджет на семейството Excel
Стандартен семеен бюджет Excel
Проследяване на лични средства Excel

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект