Бюджет за маркетинг в канали

Използвайте този шаблон, може би заедно с бюджет за маркетинг, за помощ при решението колко искате да похарчите за маркетингови дейности в канал.

Excel

Бюджет за маркетинг в канали

Още шаблони като този

Месечен бюджет на семейството Excel
Проследяване на лични средства Excel
Стандартен семеен бюджет Excel
Бюджет за тенденции в разходите Excel

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект