Бюджет за маркетинг в канали

Използвайте този шаблон, може би заедно с бюджет за маркетинг, за помощ при решението колко искате да похарчите за маркетингови дейности в канал.

Excel

Изтегляне
Бюджет за маркетинг в канали