Бюджет за тенденции в разходите

Използвайте този достъпен шаблон за бюджет, за да проследявате разходите на фирмата си по месец с лесна за четене диаграма и блещукащи линии.

Excel

Бюджет за тенденции в разходите

Още шаблони като този

Прост бюджет на разходите Excel
Месечен бюджет на семейството Excel
Проследяване на лични средства Excel
Стандартен семеен бюджет Excel

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект