Бюджет за тенденции в разходите

Използвайте този достъпен шаблон за бюджет, за да проследявате разходите на фирмата си по месец с лесна за четене диаграма и блещукащи линии.

Excel

Изтегляне
Бюджет за тенденции в разходите