Бюджет на организация с нестопанска цел с набиране на средства

Този шаблон за бюджет може да се използва от организации с нестопанска цел или малкия бизнес за проследяване на приходите и разходите, включително набирането на средства. Диаграма с хоризонтална линия визуализира това действие.

Excel

Бюджет на организация с нестопанска цел с набиране на средства

Още шаблони като този

Дневен работен график Excel
Годишен отчет Word
Презентация в земни тонове (за широк екран) PowerPoint
SmartArt (светло/тъмносиньо) фазиран процес, широк екран PowerPoint

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект