Бюджет на организация с нестопанска цел с набиране на средства

Този шаблон за бюджет може да се използва от организации с нестопанска цел или малкия бизнес за проследяване на приходите и разходите, включително набирането на средства. Диаграма с хоризонтална линия визуализира това действие.

Excel

Изтегляне
Бюджет на организация с нестопанска цел с набиране на средства