Бюджет на организация с нестопанска цел с набиране на средства

Този шаблон за бюджет може да се използва от организации с нестопанска цел или малкия бизнес за проследяване на приходите и разходите, включително набирането на средства. Диаграма с хоризонтална линия визуализира това действие.

Excel

Бюджет на организация с нестопанска цел с набиране на средства

Още шаблони като този

Прост бюджет на разходите Excel
Месечен бюджет на семейството Excel
Стандартен семеен бюджет Excel
Проследяване на лични средства Excel

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект