Бюджет с 18 периода

Бизнес потребителите ще намерят този шаблон за бюджет много удобен. Въведете начална дата и дължина на период и вижте 18-те периода готови за приходи и разходи. След това нетният приход се изчислява автоматично.

Excel

Изтегляне
Бюджет с 18 периода