Визитки

Използвайте този пейзажно ориентиран шаблон за визитки, за да създадете персонализирани визитни картички. Променете изгледа, като използвате вградените теми на Word. Проектиран е да работи с хартия за визитки 5371.

Word

Визитки

Още шаблони като този

Етикети Word
Фактура Word
Визитки Word
Бизнес план (модел "Червено") Word

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект