Времева линия на проект

Тази времева линия позволява на потребителите визуално да проследяват графика на техния проект. Просто попълнете дейностите в таблица по-долу и ще видите как времевата линия по-горе се попълва сама. Използвайте плъзгача, за да превъртате хоризонтално месец по месец.

Excel

Времева линия на проект

Още шаблони като този

Календар за планиране на уроци Word
Общ преглед на учебен курс PowerPoint
Синя презентация с купчини книги (широк екран) PowerPoint
Презентация с тройни линии за схеми (за широк екран) PowerPoint

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект