Времева линия с важни събития

Тази времева линия помага да създадете визуална пътна карта на вашия проект. Трябва само да въведете основни важни събития в таблицата с подробности за проекта и да гледате как проектът ви се оформя във времевата линия по-горе.

Excel

Изтегляне
Времева линия с важни събития