Времева линия с важни събития

Тази времева линия помага да създадете визуална пътна карта на вашия проект. Трябва само да въведете основни важни събития в таблицата с подробности за проекта и да гледате как проектът ви се оформя във времевата линия по-горе.

Excel

Времева линия с важни събития

Още шаблони като този

Дневен работен график Excel
Годишен отчет Word
Презентация в земни тонове (за широк екран) PowerPoint
SmartArt (светло/тъмносиньо) фазиран процес, широк екран PowerPoint

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект