Времева скала за планиране на проект

Използвайте тази времева скала във формат на шестседмичен календар, за да следите важните контролни точки за вашия проект.

Word

Времева скала за планиране на проект

Още шаблони като този

Времева линия на проекта Excel
Времева линия на събитие (за широк екран) PowerPoint
SmartArt графика "Базова времева линия" (бяло на тъмносив фон), широк екран PowerPoint
Времева скала на проект с контролни точки Excel

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект