Времева скала за планиране на проект

Използвайте тази времева скала във формат на шестседмичен календар, за да следите важните контролни точки за вашия проект.

Word

Времева скала за планиране на проект

Още шаблони като този

Времева скала на проекта Excel
Времева скала на проект с контролни точки Excel
SmartArt графика "Базова времева линия" (бяло на тъмносив фон), широк екран PowerPoint
Времева линия на събитие (за широк екран) PowerPoint

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект