Времева скала за планиране на проект

Използвайте тази времева скала във формат на шестседмичен календар, за да следите важните контролни точки за вашия проект.

Word, Word Online

Изтегляне Редактиране в браузъра
Времева скала за планиране на проект