Времева скала на проекта

Проследете крайните срокове и състоянията на проекта с този шаблон за времева скала. Просто въведете началната дата на проекта, въведете имената на членовете на екипа и добавете техните възложени задачи към календара на проекта. Актуализирайте състоянието в течение на проекта.

Excel, Excel Online

Изтегляне Редактиране в браузъра
Времева скала на проекта