Времева скала на проект с контролни точки

Опишете контролните точки в своя проект и този шаблон ще създаде тяхното визуално нанасяне в диаграма с времева скала.

Excel, Excel Online

Изтегляне Редактиране в браузъра
Времева скала на проект с контролни точки