Главна счетоводна книга с T-образни сметки

Използвайте главната счетоводна книга, за да сте сигурни, че вашите дебити и кредити са балансирани. Условното форматиране ви позволява лесно да разберете кои транзакции не са балансирани дори когато имате много записи.

Excel

Главна счетоводна книга с T-образни сметки

Още шаблони като този

Дневен работен график Excel
Годишен отчет Word
Презентация в земни тонове (за широк екран) PowerPoint
SmartArt (светло/тъмносиньо) фазиран процес, широк екран PowerPoint

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект