Главна счетоводна книга с T-образни сметки

Използвайте главната счетоводна книга, за да сте сигурни, че вашите дебити и кредити са балансирани. Условното форматиране ви позволява лесно да разберете кои транзакции не са балансирани дори когато имате много записи.

Excel

Главна счетоводна книга с T-образни сметки

Още шаблони като този

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект