График за задължения

Възлагайте седмичните задължения на семейството с този шаблон за график на задълженията. Изредете задачите, които трябва да се изпълнят, задайте име към тях и ги маркирайте като изпълнени, когато са готови.

Excel, Excel Online

Изтегляне Редактиране в браузъра
График за задължения