График на задачите

Този шаблон позволява на ръководителя да следи задачите. Организиран е по проект със срокове, базирани на отделните подзадачи, необходими за изпълнението на възложените задачи.

Excel, Excel Online

Изтегляне Редактиране в браузъра
График на задачите