График на отсъствията на служителите

Използвайте този шаблон за произволна година за проследяване на отсъствията и отчитане на времето на вашите служители. Може да се персонализира, кодиран е с цветове и проследява по месеци. Просто върши работа! Това е достъпен шаблон.

Excel

График на отсъствията на служителите

Още шаблони като този

Дневен работен график Excel
Годишен отчет Word
Презентация в земни тонове (за широк екран) PowerPoint
SmartArt (светло/тъмносиньо) фазиран процес, широк екран PowerPoint

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект