График на часовете (по предмет)

Учащите могат да поддържат организирани седмичните си графици за часовете и домашните работи с помощта на този шаблон с усмихнати лица. Предметите са изредени като колони в горната част, а различни усмихнати лица предсказват настроението за деня.

PowerPoint, PowerPoint Online

Изтегляне Редактиране в браузъра
График на часовете (по предмет)