График на часовете (по предмет)

Учащите могат да поддържат организирани седмичните си графици за часовете и домашните работи с помощта на този шаблон с усмихнати лица. Предметите са изредени като колони в горната част, а различни усмихнати лица предсказват настроението за деня.

PowerPoint

График на часовете (по предмет)

Още шаблони като този

Списък със седмични задачи Excel
График на часовете Excel
График на задачите Excel
График на часовете (по време) PowerPoint

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект