Групова презентация на проект (теми "Метрополитен", за широк екран)

Имате екипен проект? Този шаблон за презентация е разработен за няколко автори, работещи върху един и същ файл. Всеки член има набор от слайдове във вариация на темата "Метрополитен" с координираща примерна диаграма, SmartArt и таблица във формат 16X9.

PowerPoint, PowerPoint Online

Изтегляне Редактиране в браузъра
Групова презентация на проект (теми "Метрополитен", за широк екран)