Двуседмично разписание

Това е шаблон на Microsoft Office.

Excel

Двуседмично разписание

Още шаблони като този

Проследяване на присъствието на служителите Excel
Калкулатор на заплати Excel
Хронокарта Excel
Времева карта на служител Excel

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект