Дневен ред за бизнес събрание (модел в оранжево)

Обикновен документ с дневен ред, който ви позволява да организирате темите, които планирате да покриете, както и позволеното време.

Word, Word Online

Изтегляне Редактиране в браузъра
Дневен ред за бизнес събрание (модел в оранжево)