Заглавна страница на факс (синя тема)

Това е шаблон на Microsoft Office.

Word

Заглавна страница на факс (синя тема)

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект