Йерархия в организационна диаграма (за широк екран)

Можете да визуализирате структура на организация, като използвате организационна диаграма, създадена с графики SmartArt. Всяко ниво на йерархията съдържа текстово поле за позициите на служителите или членовете на екипа във вашата фирма. Можете лесно да добавите име на всяко ниво или да създадете ново ниво в йерархията, като използвате структурата с текстови полета на графиката SmartArt. Този слайд е проектиран в широкоекранен формат и можете да го използвате като отделен слайд или да го копирате в по-голяма презентация.

PowerPoint

Йерархия в организационна диаграма (за широк екран)

Още шаблони като този

Презентация в земни тонове (за широк екран) PowerPoint
SmartArt (светло/тъмносиньо) фазиран процес, широк екран PowerPoint
Процес на акцентиране на картини по възходящ ред (многоцветно върху сиво), широк екран PowerPoint
Родословно дърво PowerPoint

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект