Йерархия в организационна диаграма (за широк екран)

Можете да визуализирате структура на организация, като използвате организационна диаграма, създадена с графики SmartArt. Всяко ниво на йерархията съдържа текстово поле за позициите на служителите или членовете на екипа във вашата фирма. Можете лесно да добавите име на всяко ниво или да създадете ново ниво в йерархията, като използвате структурата с текстови полета на графиката SmartArt. Този слайд е проектиран в широкоекранен формат и можете да го използвате като отделен слайд или да го копирате в по-голяма презентация.

PowerPoint

Йерархия в организационна диаграма (за широк екран)

Още шаблони като този

Презентация в земни тонове (за широк екран) PowerPoint
Презентация с медицински модел (широк екран) PowerPoint
Презентация за метална рамка на сграда (широк екран) PowerPoint
Общ преглед на учебен курс PowerPoint

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект