Йерархия в организационна диаграма (за широк екран)

Можете да визуализирате структура на организация, като използвате организационна диаграма, създадена с графики SmartArt. Всяко ниво на йерархията съдържа текстово поле за позициите на служителите или членовете на екипа във вашата фирма. Можете лесно да добавите име на всяко ниво или да създадете ново ниво в йерархията, като използвате структурата с текстови полета на графиката SmartArt. Този слайд е проектиран в широкоекранен формат и можете да го използвате като отделен слайд или да го копирате в по-голяма презентация.

PowerPoint

Йерархия в организационна диаграма (за широк екран)

Още шаблони като този

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект