Календар за учебната година 2014-2015 г. (август-юли)

Този шаблон за обикновен стенен календар за учебна година на бял фон започва от август 2014 г. и свършва с юли 2015 г. във формат от понеделник до неделя. Можете да персонализирате цветовете и да използвате трите стандартни слайда в края, за да добавите съдържание на презентация. Можете също да копирате слайда за всеки месец в друга презентация.

PowerPoint, PowerPoint Online

Изтегляне Редактиране в браузъра
Календар за учебната година 2014-2015 г. (август-юли)