Календар за цялата 2013 година на една страница (П-Н формат)

Напомняйте на клиентите за себе си през цялата година. Използвайте този шаблон за цялата 2013 година на една страница, за да създадете персонализирани календари, които да раздавате. Вмъкнете емблемата на фирмата си и информацията за контакт, така че клиентите да могат да ви намират по всяко време на годината. Тази версия е форматирана със седмица, започваща в понеделник.

Word

Изтегляне
Календар за цялата 2013 година на една страница (П-Н формат)