Календар за 2016 г.

Използвайте този шаблон, за да създадете нагледен календар за годината във формат от понеделник до неделя.

Word

Календар за 2016 г.

Още шаблони като този

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект