Календар за 2016 г.

Използвайте този шаблон, за да създадете нагледен календар за годината във формат от понеделник до неделя.

Word, Word Online

Изтегляне Редактиране в браузъра
Календар за 2016 г.