Картина, която е преоцветена и замъглена с ефекта "зърненост"

Този шаблон с професионален дизайн показва как се използват художествените ефекти за картини в PowerPoint 2010, за да се създаде преоцветен фон, който изглежда зърнист.

PowerPoint

Картина, която е преоцветена и замъглена с ефекта "зърненост"

Още шаблони като този

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект