Картина с три колони с текст

Този шаблон с професионален дизайн съдържа снимка на хоризонта над обширна горска местност и три колони за поддържащ текст.

PowerPoint

Картина с три колони с текст

Още шаблони като този

Презентация в земни тонове (за широк екран) PowerPoint
Презентация за метална рамка на сграда (широк екран) PowerPoint
Съвременен фотоалбум PowerPoint
Синя презентация с купчини книги (широк екран) PowerPoint

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект