Картина с три колони с текст

Този шаблон с професионален дизайн съдържа снимка на хоризонта над обширна горска местност и три колони за поддържащ текст.

PowerPoint

Изтегляне
Картина с три колони с текст