Картина с цитат в перспектива

Този шаблон с професионален дизайн съдържа снимка на езеро за фон и цитиран текст.

PowerPoint

Изтегляне
Картина с цитат в перспектива