Картичка за благодарност (модел със слънце и пясък)

Шаблон от две страници с модел със слънце и пясък, който ви позволява да отпечатвате по две картички за благодарност едновременно; включва поле за съобщение по избор. Открийте сходни шаблони в набора с модели със слънце и пясък, като щракнете върху връзката "Вж. също" по-горе.

Word

Картичка за благодарност (модел със слънце и пясък)

Още шаблони като този

Бланка (модел със слънце и пясък) Word
Табелки с име или място (модел със слънце и пясък, 10/стр) Word
Покана (модел със слънце и пясък) Word

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект