Картичка за благодарност (модел с жътва)

Този шаблон включва две разновидности на картичка за благодарност с редуващи се зелени ромбове, оранжев колаж и разнообразни храни, свързани с жътва. Открийте сходни шаблони в набора с модели за жътва, като щракнете върху връзката "Вж. също" по-горе.

Word

Изтегляне
Картичка за благодарност (модел с жътва)