Касова бележка (синя тема с преливане)

Това е шаблон на Microsoft Office.

Word

Касова бележка (синя тема с преливане)

Още шаблони като този

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект