Касова бележка (синя тема с преливане)

Това е шаблон на Microsoft Office.

Word

Изтегляне
Касова бележка (синя тема с преливане)