Класически дневен ред на събрание

Ако искате да проведете събранието си съгласно протокола "Roberts Rules of Order", този шаблон на дневен ред на събрание ще ви помогне да се придържате към него.

Word, Word Online

Изтегляне Редактиране в браузъра
Класически дневен ред на събрание