Класически протокол от събрание

Използвайте този стандартен шаблон за протокол за всички свои бизнес събрания. Следва стандартния протокол Roberts Rules of Order. Това е достъпен шаблон.

Word

Класически протокол от събрание

Още шаблони като този

Протокол от събрание (оранжев модел) Word
Протокол от събрание Word

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект