Класически протокол от събрание

Използвайте този стандартен шаблон за протокол от събрание за всички свои бизнес събрания. Следва стандартния протокол "Roberts Rules of Order".

Word, Word Online

Изтегляне Редактиране в браузъра
Класически протокол от събрание