Контролен списък за ваканцията

Планирате своята следваща ваканция? Не ви трябва нищо друго освен този отличен контролен списък. Щракнете двукратно върху колоната "Готово", за да отметнете изпълнените елементи, изчистете всички отметки с бутона "Изчисти" и филтрирайте таблицата, като използвате сегментаторите на таблица. Не би могло да е по-лесно!

Excel

Изтегляне
Контролен списък за ваканцията