Контролен списък за ваканцията

Планирате своята следваща ваканция? Не ви трябва нищо друго освен този отличен контролен списък. Щракнете двукратно върху колоната "Готово", за да отметнете изпълнените елементи, изчистете всички отметки с бутона "Изчисти" и филтрирайте таблицата, като използвате сегментаторите на таблица. Не би могло да е по-лесно!

Excel

Контролен списък за ваканцията

Още шаблони като този

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект