Листовка за лятна проява

Използвайте тази листовка за проява, за да съобщите на хората за предстоящи летни прояви; включва полета с текст по избор за име на проявата, дата, място и описание.

Word

Изтегляне
Листовка за лятна проява