Листовка за лятно събитие

Използвайте тази листовка за събитие на лятна тематика, за да обявите предстоящо празненство. Този достъпен шаблон включва форматиране за най-съществената информация, което да ви помогне да създадете цветна листовка. Открийте подходящи шаблони, като щракнете върху връзките "Вж. също" по-горе.

Word

Изтегляне
Листовка за лятно събитие