Листовка за спортна проява на открито

Използвайте този шаблон със спортна и планинска тема, за да поканите хората на разпродажба или спортна проява на открито на вашата организация – включва място за името, описанието и мястото на проявата.

Word

Изтегляне
Листовка за спортна проява на открито