Лични визитки

Този шаблон за лични визитки може да бъде полезен, когато искате да споделите информация за себе си по запомнящ се начин. Проектиран е да работи с хартия за визитки Avery 5371 или подобна.

Word

Лични визитки

Още шаблони като този

Визитки (модел "Класика") Word
Визитки, вертикално оформление с емблема, подравнен вляво текст PowerPoint
Визитки, хоризонтално оформление с емблема, подравнен вляво текст PowerPoint
Визитка Word

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект