Месечен отчет за дейността

Следете разходите и приходите на фирмата си с този шаблон на Excel. Дава отделно резюме на вашите топ 5 разходи, и позволява сравнение на прогнозираните спрямо реалните разходи.

Excel

Месечен отчет за дейността

Още шаблони като този

Прост бюджет на разходите Excel
Месечен бюджет на семейството Excel
Проследяване на лични средства Excel
Стандартен семеен бюджет Excel

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект