Месечен отчет за дейността

Следете разходите и приходите на фирмата си с този шаблон на Excel. Дава отделно резюме на вашите топ 5 разходи, и позволява сравнение на прогнозираните спрямо реалните разходи.

Excel

Месечен отчет за дейността

Още шаблони като този

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект