Месечен отчет за дейността

Следете разходите и приходите на фирмата си с този шаблон на Excel. Дава отделно резюме на вашите топ 5 разходи, и позволява сравнение на прогнозираните спрямо реалните разходи.

Excel

Месечен отчет за дейността

Още шаблони като този

Дневен работен график Excel
Годишен отчет Word
Презентация в земни тонове (за широк екран) PowerPoint
SmartArt (светло/тъмносиньо) фазиран процес, широк екран PowerPoint

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект