Месечен отчет за продажби

Потребителите от малкия бизнес могат да проследяват месечните, тримесечните и годишните си продажби, както и да прогнозират с помощта на този умен шаблон. Обобщената таблица на продажбите позволява и лесно отчитане, според нуждите ви.

Excel

Месечен отчет за продажби

Още шаблони като този

Дневен работен график Excel
Годишен отчет Word
Презентация в земни тонове (за широк екран) PowerPoint
SmartArt (светло/тъмносиньо) фазиран процес, широк екран PowerPoint

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект