Месечен отчет за продажби

Потребителите от малкия бизнес могат да проследяват месечните, тримесечните и годишните си продажби, както и да прогнозират с помощта на този умен шаблон. Обобщената таблица на продажбите позволява и лесно отчитане, според нуждите ви.

Excel

Изтегляне
Месечен отчет за продажби