Месечен семеен бюджет

Семейството може да използва този шаблон, за да следи годишния си бюджет в един раздел, като въвежда данни в персонализирани категории за приходи и разходи. Блещукащите линии и цветният дизайн правят бюджетирането лесно и забавно!

Excel

Изтегляне
Месечен семеен бюджет