Модел "Ретроспекция" (празен)

Прост документ за стартиране, който се отличава с модел "Ретроспекция". Отличава се с блед, но професионален изглед, който върши добра работа с повечето документи. Този шаблон е чудесен за случаите, които искате да започнете на чисто, но не искате да използвате изгледа по подразбиране. За да се възползвате от този модел, просто форматирайте заглавията и другия текст, като използвате галерията "Стилове" в раздела "Начало".

Word

Модел "Ретроспекция" (празен)

Още шаблони като този

Титулна страница за факс в получер шрифт Word
Титулна страница за бизнес факс (Червено и черно) Word
Служебна паметна бележка (червена) Word
Презентация с раирана черна рамка (за широк екран) PowerPoint

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект