Модел на отчет (празен)

Прост документ за стартиране, който се отличава с модел на отчет. Заглавията са номерирани, за да осигурят ясна структура на документа ви, която е идеална за случаите, когато се налага да кажете "както се вижда в раздел 3.5". Този шаблон е чудесен за случаите, които искате да започнете на чисто, но не искате да използвате изгледа по подразбиране. За да се възползвате от този модел, просто форматирайте заглавията и другия текст, като използвате галерията "Стилове" в раздела "Начало".

Word, Word Online

Изтегляне Редактиране в браузъра
Модел на отчет (празен)