Модел на отчет (празен)

Прост документ за стартиране, който се отличава с модел на отчет. Заглавията са номерирани, за да осигурят ясна структура на документа ви, която е идеална за случаите, когато се налага да кажете "както се вижда в раздел 3.5". Този шаблон е чудесен за случаите, които искате да започнете на чисто, но не искате да използвате изгледа по подразбиране. За да се възползвате от този модел, просто форматирайте заглавията и другия текст, като използвате галерията "Стилове" в раздела "Начало".

Word

Модел на отчет (празен)

Още шаблони като този

Презентация в земни тонове (за широк екран) PowerPoint
Титулна страница за факс в получер шрифт Word
Титулна страница за бизнес факс (Червено и черно) Word
Модел "Йон" (празен) Word

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект