Намиране на обща сума в списък

Можете бързо да сумирате елементи, като например от списък за пазаруване, с този удобен шаблон за списък.

Excel

Изтегляне
Намиране на обща сума в списък