Преминаване към основното съдържание

Настройваем дневен ред на събрание

Като използвате този шаблон, можете да планирате елементи на дневен ред, които автоматично настройват своята продължителност при добавяне или промяна на други елементи. Автоматичното планиране на елементи на дневния ред ви спестява неприятности при правенето на изчисления за времето, което трябва да се предостави на всеки докладчик, и ви позволява да правите бързи актуализации в списъка с дневния ред до последния момент.

Excel

Настройваем дневен ред на събрание

Още шаблони като този

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект